سلام

خواهریم یه پست عالی درباره شب زفاف نوشته که توصیه میکنم حتما بخونید. ما باید بتونیم خجالت رو کنار بذاریم و راحت حرف بزنیم مگه نه؟